Chụp ảnh cưới ở Đan Mạch: Nga Huynh Julian Lake

Chụp ảnh cưới ở Budapest : Ngọc Hoà & Tiến Hải
Tháng Mười Một 29, 2021
Phóng sự cưới ở Thuỵ Sỹ: Ngọc Max
Tháng Năm 7, 2022